Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019
22. mar 2012 01:00

Starostlivosť o seniorov

Napísal(a)

Špecializačný študijný program akreditovaný MZ SR

Charakteristika špecializačného odboru

Starostlivosť o seniorov je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o základné potreby starého človeka, udržiavaním sebestačnosti a nezávislosti pri bežných denných činnostiach a zohľadňuje potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom veku.

Dĺžka špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy a trvá jeden rok.

Pracoviská pre praktickú výučbu

Geriatrické pracoviská, zariadenia sociálnej starostlivosti a psychiatrické pracoviská so zameraním na gerontopsychiatriu.

Podmienky na zaradenie do špecializačného štúdia

 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent
 • jednoročná odborná zdravotnícka prax

Obsah teoretického vyučovania

 • koncepcia zdravotnej starostlivosti o seniorov
 • etické problémy v starostlivosti o seniorov
 • sociálna starostlivosť o seniorov na území Slovenska
 • proces starnutia a staroby, klasifikácia geriatrického veku
 • mobilita, pády, úrazy, následky
 • základy geriatrickej starostlivosti o seniorov s vybranými chorobami
 • základy gerontopsychiatrickej starostlivosti o seniorov s vybranými chorobami
 • domáca starostlivosť a sociálna integrácia seniorov
 • špecifiká komunikácie so seniorom
 • sebestačnosť a sebaobsluha v základných potrebách seniorov
 • uspokojovanie bio-psycho-sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb seniorov
 • pohybová aktivita zameraná na zlepšenie pohyblivosti a svalovej sily
 • psychologická problematika ťažko chorých a zomierajúcich seniorov

Náplň praktickej výučby so zameraním na nácvik a zdokonaľovanie praktických zručností a skúseností

 • spolupráca so sestrou pri príjme seniorov
 • hygienická starostlivosť a starostlivosť o kožu
 • nácvik sedu, stoja a chôdze
 • meranie fyziologických funkcií
 • odbery biologického materiálu
 • starostlivosť o výživu a pitný režim
 • starostlivosť o vyprázdňovanie
 • aplikácia subkutánnych injekcií
 • edukácia seniora
 • pohybové hry a aktivizácia seniora
 • vykonávanie administratívnych činností spojených s pobytom seniora v zariadení
 • práca s informačným systémom
 • nácvik techník komunikácie a iné

Ukončenie štúdia

     Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou a obhajobou písomnej práce. Po ukončení štúdia absolvent získa diplom o špecializačnom štúdiu a 20 kreditov.

Čítané 8780 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill