Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 25. október 2021

Maturita (2)

štvrtok, 08 apríl 2021 14:10

Maturita 2021 - zmena

Napísal(a)

Rozhodnutím MŠ SR č. 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, sa maturitná skúška vykoná administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti MS sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Hodnotenie "absolvoval" sa do aritmetického priemeru nezapočítava. Plnoletý žiak môže písomne požiadať, ak nie je spokojný s výsledným hodnotením v predmete IČ MS, do 21. mája 2021 o vykonanie ústnej formy IČ MS v súlade s bodom č.6 rozhodnutia.

Ústnu formu IČ MS žiak vykoná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.

streda, 23 september 2020 11:03

MATURITA 2021

Napísal(a)

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.