Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 25. október 2021
streda, 15 apríl 2020 00:00

Zamestnanci školy

Napísal(a)

Vedenie školy:

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Ficková Veronika
 • Mgr. Gémešová Zuzana
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Kočanová Katarína
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • PaedDr. Zavadská Gabriela


Odborné predmety:

 • PhDr. Balická Denisa - MD
 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • PhDr. Bochová Alexandra - MD
 • PhDr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • Mgr. Halásová Ľubica
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Švigárová Ivana
 • MUDr. Zrelák Ján

 

Externí pedagogickí zamestnanci:

 • PhDr. Bigová Ľubomíra
 • MUDr. Emmel Marek
 • Mgr. Melichová Valéria
 • MUDr. Telin Viktor

 

Odborní zamestnanci:

Školský psychológ

 • Mgr. Sopiriaková Veronika

 

Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Dančová Mária – upratovačka, vrátnička
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Kucharská Marianna – upratovačka, vrátnička
 • Pasternáková Elena - upratovačka PN
 • Stanislavská Eva – upratovačka, vrátnička
 • Ing. Tovarňák Marián – správca siete
 • Ing. Uramová Eva – odborný referent - ekonóm
 • Verba Marián – údržbár, školník
 • Ing. Vovčková Anna – personalistika a mzdy

 

Školský internát:

 • Čurillová Silvia – vychovávateľka
 • Ing. Rumanová Zuzana – vychovávateľka
 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

Čítané 26546 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.