Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 16. október 2018
09. sep 2014 00:00

Zamestnanci školy

Napísal(a)

Vedenie školy:

 • PhDr. Griščíková Marcela – riaditeľka školy
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta – zástupkyňa riaditeľky školy

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Griščík Andrej
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • Mgr. Sochaničová Ľubica
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • Ing. Paed. IGIP Ulčáková Anna
 • PaedDr. Zavadská Gabriela


Odborné predmety:

 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • Mgr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • PhDr. Galajdová Denisa
 • PhDr. Griščíková Marcela
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • MUDr. Máchová Eva, MPH.
 • Mgr. Pekalová Alexandra
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Švigárová Ivana
 • MUDr. Zrelák Ján


Externí pedagogickí zamestnanci:

 • Mgr. Humeník Peter
 • MUDr. Telin Viktor


Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Buríková Mária – vedúca úseku ekonomických a hospodárskych činností
 • Halaburková Oľga – ekonóm - odborný referent
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Kulová Mária - upratovačka
 • Pasternáková Elena - upratovačka
 • Stanislavská Eva – upratovačka
 • Ing. Tovarňák Marián – správca IKT
 • Verba Marián – údržbár
 • Ing. Vovčková Anna – práce a mzdy

Externí zamestnanci:

 • Dudičová Anna – upratovačka NsP


Školský internát:

 • Mgr. Ivancová Ľudmila – vedúca Školského internátu
 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

Externí zamestnanci:

 • Meráková Anna - vychovávateľka
Čítané 11914 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill