Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 19. júl 2018

Výchova k ľudským právam (4)

Hlavným poslaním študijného odboru zdravotnícky asistent je vychovávať a vzdelávať študentov s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti.

Výchovou k ľudským právam chceme:

  • vštepovať žiakom vzájomnú úctu, rešpektovanie kultúrnych odlišností,
  • rešpektovať ľudskú dôstojnosť v prostredí školy,
  • rešpektovať rovnosť, pluralitu, spravodlivosť a hodnou každého jedinca
  • vychovávať k demokratickému cíteniu a občianstvu.

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill