Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. september 2021

Finančná gramotnosť (3)

Hlavné úlohy a ciele v oblasti finančnej gramotnosti 

1. Implementácia aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 1. ročníkom) do ŠkVP.

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

piatok, 11 september 2015 07:35

Finančná gramotnosť

Napísal(a)
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.