Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 06. júl 2020
utorok, 24 september 2019 11:45

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Napísal(a)

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

pondelok, 18 september 2017 14:19

Environmentálna výchova

Napísal(a)

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

streda, 07 september 2016 19:32

Výchova k ľudským právam

Napísal(a)

Hlavným poslaním študijného odboru zdravotnícky asistent je vychovávať a vzdelávať študentov s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti.

piatok, 11 september 2015 07:35

Finančná gramotnosť

Napísal(a)
Strana 1 z 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.