Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 17. január 2021
piatok, 12 september 2014 00:00

Deň štvrtý

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Exkurzia v Ústrednej vojenskej nemocnici oddelenie sociálnej starostlivosti

Štvrtok ráno sme navštívili Ústrednú Vojenskú nemocnicu v Prahe.

Pred vstupom do areálu nemocnice sme sa stretli s pani učiteľkou Mgr. Žamburkovou, ktorá nás sprevádzala exkurziou na oddelení sociálnej starostlivosti. Tam na nás čakala vrchná sestra Bc. Jana Zoufalá. Milo nás privítala a usadila v priestoroch jedálne. Predstavila nám dané oddelenie, ktoré pozostáva z dvoch jednotiek: 

  1. Domov so zvláštnym režimom
  2. Domov starostlivosti o vojnových veteránov

Domov so zvláštnym režimom

Tento druh zariadenia poskytuje pobytovú sociálnu službu klientom nad 65 rokov so stareckou demenciou, Alsheimerovou chorobou a ostatnými typmi demencií, ktoré v dôsledku týchto ochorení majú zníženú sebestačnosť a ich situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby, vrátane osôb závislých na psychotropných látkach a alkohole. Cielenou skupinou Domova sú vojnový veteráni. Kapacita je 30 lôžok.

Služba obsahuje tieto základné činnosti:

  • poskytnutie ubytovania
  • poskytnutie stravy
  • pomoc pri osobnej hygiene
  • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
  • sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
  • sociálno terapeutické činnosti
  • aktivizačné činnosti
  • pomoc pri uplatňovaní práv oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitosti

Služby sú poskytované klientom 24 hodín denne, stará sa o nich tím zamestnancov, všeobecné sestry a ošetrovateľky pod vedením vrchnej sestry v spolupráci so zdravotne sociálnym pracovníkom. V priebehu pobytu je predovšetkým realizovaná ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácia a nácvik sebestačnosti klienta. Ak sa zhorší jeho zdravotný stav, je zdravotná lekárska starostlivosť poskytovaná lekárom, ktorý je v prípade potreby k dispozícií v ÚVN. Lieky sú podávané zdravotným personálom, sú prepisované na recept a doplatky za lieky hradí užívateľ. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná v takom rozsahu aby bola dosiahnutá, čo najväčšia možná kvalita života klienta. Je prispôsobená potrebám klienta. Jedná sa o trvalú službu, vojnoví veteráni tu dožívajú. Čo sa tíka platby za služby, ide o takzvané viaczdrojové financovanie. Časť si hradí sám pacient, časť je hradená príspevkom od obcí, z ministerstva sociálnych vecí a ministerstva obrany. Mesačne je to zhruba 15 000 KČ.

Domov starostlivosti o vojnových veteránov

Domov disponuje desiatimi lôžkami. Sú tu umiestňovaní vojnoví veteráni, ich manželky alebo družky, ktorých zdravotný stav nevyžaduje trvalú starostlivosť a ktorí sú schopní sa o seba postarať. V DPVV je poskytované bývanie, strava a služby spojené s pobytom ( pomoc pri obliekaní, osobnej hygiene, príprave a podávaní stravy ).

O prijatie klientov, prerušenie alebo ukončenie ich pobytu v Domove rozhoduje Ministerstvo obrany. Klienti tu nie sú trvalo umiestnení, jedná sa o pobyt dočasný, kým sa ich situácia ináč neporieši. Domov organizuje aj spoločenské akcie, na ktoré sa pozývajú aj rodinní príslušníci. Zároveň sa využívajú aj služby dobrovoľníkov, ktorí sú nápomocní pre klientov.

Exkurzia v tomto zariadení bola pre nás veľmi zaujímavá a priestory ÚVN sa nám páčili.

Prechádzka po Karolovom moste:

Je to najstarší stojací most cez rieku Vltavu v Prahe a druhý najstarší zachovaný most v Česku. Je dlhý 516m a takmer 10m široký. Na zábradlí mosta je rozmiestnených 30 sôch a súsoší. Denne ho navštívi niekoľko tisíc turistov. Nájdete tu po celej jeho dĺžke umelcov a rôznych predajcov a často aj hudobné predstavenia. Myslíme, že túto historickú pamiatku by ste nemali vynechať pri návšteve Prahy.

S pozdravom ZA IV.A .

Čítané 4340 krát
Viac z tejto kategórie: « Deň tretí Deň piaty »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.