Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. september 2021
piatok, 18 jún 2021 23:28

Exkurzia na urgentnom príjme a ARO

Napísal(a) Regina Macková, ZA III.A a Andrea Chovancová, ZA III.B
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Ako súčasť našej odbornej stáže vo FN Bulovka sme mali možnosť absolvovať exkurzie na urgentnom príjme a na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO). Urgentný príjem poskytuje starostlivosť pre akútne chorých či zranených pacientov, ktorých stav si vyžaduje vykonanie diagnostiky a zahájenie liečby v čo najkratšom možnom čase.

        Ide o tzv. vysokoprahový urgentný príjem, ktorý slúži na príjem pacientov so zlyhávaním základných životných funkcií alebo v bezprostrednom ohrození života. Kapacita pracoviska je sedem plne monitorovaných lôžok pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť a tri lôžka sú s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. K dispozícii je tiež jedno izolované lôžko, ktoré spĺňa všetky požiadavky hygienicko-epidemiologického režimu potenciálne vysoko infekčného pacienta. Súčasťou priestorov je plne vybavená operačná sála s možnosťou prevedenia akéhokoľvek výkonu smerujúceho k záchrane života pacienta - moderná laparoskopická veža, anesteziologické zázemie, cell-saver prístroj, atď. Prístroj cell-saver je prístroj na rekuperáciu krvných strát. Rekuperácia je návrat krvi odchádzajúcej pri perioperačnom krvácaní, ktorá by sa inokedy stala odpadom. Zhromažďuje sa krv z operačného poľa, obohatí sa antikoagulačnou prísadou a filtruje sa. Po naplnení v zásobníku sa krv pumpou prečerpá do centrifúg, kde sa odstreďuje a premýva fyziologickým roztokom. Získa sa suspenzia erytrocytov, leukocytov a trombocytov. Suspenzia je pumpou prečerpaná do transfúzneho vaku a následne podaná pacientovi.

      Počas exkurzie na ARO - anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, sme mali možnosť vidieť zohratú tímovú spoluprácu zdravotníckeho personálu, ktorá je nevyhnutná v tomto povolaní. Už z názvu tohto oddelenia je možné vyčítať, že oba pojmy spolu súvisia. Anestéza súvisí s podaním celkovej anestézy, teda umelým uspaním pacienta alebo miestnej anestézy, ktorej hlavnou úlohou je znecitlivenie určitej časti tela. Anestéza sa podáva pacientom pred operačnými zákrokmi, z liečebných alebo diagnostických dôvodov. Pojem resuscitácia zahŕňa príjem, diagnostiku a liečbu život ohrozujúcich stavov, ktoré sú spojené s akútnym alebo chronickým ochorením, ktoré spôsobilo zlyhanie základných životných funkcií, a tak si vyžaduje neodkladnú alebo dlhodobú resuscitačnú starostlivosť. Treťou zložkou tohto oddelenia je časť na liečbu bolesti, v ktorej sa poskytuje ambulantná starostlivosť o pacientov s chronickou bolesťou.
Jednou zo zaujímavosti, ktorá sa na tomto oddelení nachádza je prístroj ECMO. Tento prístroj nahrádza funkciu pľúc a umožňuje mimotelovú membránovú oxygenáciu /okysličovanie/ a tým poskytuje pacientovi čas na vyliečenie a rýchlejšie zotavenie chorých pľúc. S týmto prístrojom mali Covid pacienti s ťažkým zápalom vyššie šance na prežitie a uzdravenie.
      Mali sme možnosť vidieť niečo nové, čo sme na bežných oddeleniach nevideli, začo sme veľmi vďačné a s našimi poznatkami z tejto odbornej stáže sa radi podelíme so spolužiakmi v rámci celoškolskej odbornej konferencie. Cez víkend sa môžete tešiť na náš príspevok z ďalšieho kultúrneho spoznávania krásnej historickej Prahy.

 

Čítané 387 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.