Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 14. júl 2020
nedeľa, 29 september 2019 21:14

Ukončili sme 6. turnus odbornej stáže v programe Erasmus+

Napísal(a) Mgr. Nataša Sivulková
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Šiesty turnus odbornej stáže sa uskutočnil v období od 9.9.2019 do 26.09.2019. Štyri žiačky 4. ročníka absolvovali mobilitu v Třebíči. Prijímajúcou inštitúciou bola VOŠ a Střední škola veterinární, zemědelské a zdravotnická Třebíč.

Na základe rámcovej zmluvy s Nemocnicou Třebíč účastníčky absolvovali odbornú stáž na štyroch oddeleniach – na urologickom, ortopedickom, chirurgickom oddelení a na multiodborovej jednotke intenzívnej starostlivosti pre interné odbory.
Žiačky absolvovali odbornú prax na špecializovaných pracoviskách. Získali množstvo nových vedomostí, nacvičili odborné zručnosti pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientov v predoperačnom a pooperačnom období na oddeleniach chirurgických odborov i pri poskytovaní špecializovanej starostlivosti o pacientov pri ohrození životných funkcií na jednotke intenzívnej starostlivosti. Mali možnosť pracovať s množstvom jednorazových pomôcok, so špeciálnymi zariadeniami i s prístrojovou technikou.
Počas odborných exkurzií spoznali špecifiká starostlivosti o pacientov na Kardiologickom oddelení v Nemocnici Jihlava, v Domove pre seniorov Koutkova Třebíč. Po odbornej praxi na svojich kmeňových oddeleniach spoznali počas exkurzií organizáciu i systém práce na viacerých oddeleniach a pracoviskách v rámci Nemocnice Třebíč: na rehabilitačnom oddelení, na urgentnom príjme, na oddelení hemodialýzy, na centrálnych operačných sálach a centrálnej sterilizácii, na ARO a chirurgickej JIS, na patológii, na pracovisku záchrannej zdravotnej služby, v spánkovom laboratóriu i na dermatovenerologickom oddelení. Z každej exkurzie si odniesli vedomosti z danej oblasti poskytovanej starostlivosti. Pobyt v inom pracovnom prostredí prispel u žiakov k rozvoju sociálnych zručností, k rozvoju samostatnosti, orientácie v novom prostredí pracoviska i mesta. Pri spracovaní úloh, projektových výstupov i odborných príspevkov na webové sídlo školy si žiačky rozvíjali digitálne i prezentačné zručnosti.
Vo voľnom čase žiaci navštívili filmové predstavenie i kultúrne pamiatky mesta Třebíč – Baziliku sv. Prokopa, Židovkú štvrť, synagógu. Počas prvého voľného víkendu spoznali Dalešickú priehradu i Dalešický pivovar, navštívili zámok Valeč. Druhý víkend s podporou Nemocnice Třebíč absolvovali turistickú vychádzku na Pekelný kopec. Boli prijatí námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Třebíč. V úvode stáže navštívili prijímajúcu školu, prehliadli si priestory i vybavenie školy, boli prijatí riaditeľkou školy Ing. Lenkou Havlíkovou, z rúk ktorej si posledný deň stáže prevzali Certifikáty o absolvovaní stáže a spoločne vyhodnotili priebeh odbornej praxe i pobytu v Třebíči.
Vďaka vedeniu prijímajúcej školy i Nemocnice Třebíč bola celá organizácia odbornej stáže zabezpečená na veľmi dobrej úrovni. Ďakujeme všetkým zainteresovaným a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Čítané 888 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.