Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2018

Oznamy (2)

19. jan 2018 12:43

Dotazníka o ISIC paušáli

Napísal(a)

Prosíme žiakov o dobrovoľné vyplnenie dotazníka o ISIC paušáli.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZoKjbwMEMNbUSaP_LuFa6-80vdZxqzxDKfZcHyif03D4tQ/viewform

V prípade záujmu je možné získať preukaz ISIC na sekretariáte riaditeľky školy u p. Komanovej

Oznamujeme všetkým žiakom – poberateľom sociálneho štipendia, aby do 23. 2. 2018 predložili kópiu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok 2017/2018 z dôvodu prehodnotenia výšky poskytovaného štipendia, príp. aj iné doklady, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Výpis je potrebné predložiť Ing. Vovčkovej.

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill