Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 22. február 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Plesová sezóna začala na Strednej zdravotníckej škole v Humennom študentským plesom, ktorý sa konal deň pred Plesom v opere.

19. jan 2018 12:43

Dotazníka o ISIC paušáli

Napísal(a)

Prosíme žiakov o dobrovoľné vyplnenie dotazníka o ISIC paušáli.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZoKjbwMEMNbUSaP_LuFa6-80vdZxqzxDKfZcHyif03D4tQ/viewform

V prípade záujmu je možné získať preukaz ISIC na sekretariáte riaditeľky školy u p. Komanovej

Oznamujeme všetkým žiakom – poberateľom sociálneho štipendia, aby do 23. 2. 2018 predložili kópiu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok 2017/2018 z dôvodu prehodnotenia výšky poskytovaného štipendia, príp. aj iné doklady, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Výpis je potrebné predložiť Ing. Vovčkovej.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Dnešný deň lyžiarskeho výcviku bol zaujímavý. Bolo krásne slnečné počasie, my sme sa zdokonaľovali v technike lyžovania a zasúťažili sme si. 

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

Milí spolužiaci  - hlavne druháci. Kým sa vy potíte v školských laviciach pri polročnom skúšaní, my sa tento týždeň potíme na lyžiarskom svahu  spolu s našimi učiteľkami,

12. jan 2018 07:36

Vianočná akadémia v ŠI

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Čas vianočný, výnimočný, čas zázračný...

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)


V rámci plnenia kritérií programu Škola priateľská k deťom sa žiaci našej školy aktívne zapojili do verejnej Vianočnej zbierky UNICEF, ktorá prebiehala v predvianočnom období na celom území Slovenka. Zbierku realizovali 5.12.2017 na pôde našej školy, ale aj v uliciach mesta Humenné a v nákupnom centre Tesco.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

 

Vyzývame  žiakov 3.  ročníka študijného  odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do  20. 2. 2018 odovzdali prihlášku  na  4. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2018   v rámci súvislej odbornej praxe.

Strana 2 z 63

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill