Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)


Program DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku


Slávnostná ceremónia, bronzový pin, certifikát, množstvo skvelých zážitkov a pocit hrdosti na seba a zároveň na svojich spolužiakov...to všetko sa nám vynorí pri pomyslení na rok, ktorý sme venovali aktivitám programu DofE – Talent, Športová aktivita, Dobrovoľníctvo a na záver to najlepšie - Dobrodružná expedícia.

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium, že môžu o štipendium požiadať riaditeľstvo školy. Tlačivo žiadosti si môžu žiaci vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Keď dozrievajú slivky, leto sa pomaly končí, hovorilo sa kedysi. A naozaj. Slivky dozreli, slnko už nie je také ostré a dni sa pomaly, ale isto skracujú. Ani sme sa nenazdali, zazvonil zvonec a prázdnin bol koniec. Začal sa nový školský rok.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Súvislá odborná prax (SOP) patrí k povinnej súčasti vzdelávacieho programu u žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent v závere 3. ročníka. Počas štyroch týždňov si žiaci upevňujú vedomosti, zručnosti a kompetencie zdravotníckeho asistenta v prirodzených podmienkach na pracoviskách zmluvných zdravotníckych zariadení.

30. jún 2017 07:16

Časopis Sestrička č. 24

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Milí študenti, prihovárajú sa vám tentokrát vedúce programu DofE - Medzinarodná cena vojvodu z Edinburghu, pretože vaši spolužiaci regenerujú po dvojdňovej  dobrodružnej expedícii v Slovenskom raji. Prekonali samých  seba a prekvapili neskutočnou výdržou a huževnatosťou.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Tak a ďalšia super školská akcia je za nami. Na triedny výlet ZA II.A na koňoch na ranči v Kamienke, budeme spomínať ešte veľmi dlho.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 12. júna 2017 žiaci druhého ročníka navštívili Krajské múzeum v Prešove. Využili možnosť alternatívnej výučby v programe ŠKOLA V MÚZEU, ktorého cieľom je zatraktívniť vyučovací proces. Snahou je vytvoriť žiakom priestor pre hru, interakciu, experiment, diskusiu. Absolvovali sme tému Starý literárny Prešov.

Strana 10 z 63

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill