Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2018

Virtuálna prehliadka

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2017/2018

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

18. sep 2017 13:45

Rada školy

Napísal(a)

Zloženie Rady školy

Rada školy má 11 členov, pričom sa dodržiava zásada, že počet členov Rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový.

Na stredných školách je dôležité podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád. Ich aktívnu participáciu na organizovaní života školy, na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku ako praktického nástroja učenia sa demokracii.

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Zahajujeme prvý deň odbornej stáže v Třebíči.  Na železničnej stanici náš očakávala pani Mgr. Alena Francová, ktorá nás zoznámila so školským internátom a okolím Třebíča.

17. sep 2017 00:16

Finančná zbierka

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)

Vážení a milí pracovníci a žiaci !

Začiatok školského roku postihlo nešťastie žiačku našej školy Moniku G. zo ZA II.B.

17. sep 2017 00:06

KOŽaZ

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Začiatok školského roka sa pre našich tretiakov začína KOŽaZ-om – Kurzom ochrany života a zdravia, ktorý sa konal od 6.9. do 8.9. 2017 v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky.

Strana 9 z 63

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill