Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 22. apríl 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. 

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)


UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

V septembri sme prijali pozvanie zo ZŠ Kudlovská a Laborecká v Humennom, aby sme žiakom priblížili úlohu a význam prvej pomoci (PP) a odprezentovali praktické ukážky PP.

20. okt 2017 12:14

Škola v Múzeu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Žiaci ZA 1.A a ZA 1.B 17.10.2017 navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde absolvovali odbornú exkurziu s alternatívnou výučbou dejepisu pod názvom Historické pramene ako východisko poznávania minulosti.

13. okt 2017 09:48

MATURITA 2018

Napísal(a)

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 2017 vyhlásila 5. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Literárne osobnosti môjho regiónu je téma tohtoročného projektu.

02. okt 2017 08:34

Jeseň v ŠI

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných prázdninových dňoch sa k slovu hlási jeseň, s ktorou sa mení celá príroda.

Strana 8 z 65

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill