Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 19. júl 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, základnou podmienkou existencie života na Zemi a sprevádza nás počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda pokrýva približne 71 % zemského povrchu, ale nie je na všetkých miestach rozmiestnená rovnako. V súčasnosti mnohé oblasti sveta trpia nedostatkom pitnej vody. Viac ako jedna miliarda obyvateľov našej planéty nemá priamy prístup k pitnej vode...

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, ktorá umožňuje študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus alebo vybrané lekcie jednotlivo. Lekcie Finančnej akadémie prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ale aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. 

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb sú pre našich žiakov príjemným spestrením v inak rutinnom kolobehu prípravy na vyučovanie. Ich cieľom je sprístupniť a priblížiť odbornú problematiku preberanú na teoretickom vyučovaní.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dňa 19. 03. 2018 sme privítali riaditeľku Záchytného tábora v Humennom p. Šákovú a p. Luptákovú, sestru, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)


12. februára 2018 Slovenský Červený kríž (SČK) začal 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi. Valentínska kvapka krvi trvá päť týždňov, od 12. februára do 16. marca 2018, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv, a boli tak na Valentína „o kvapku lepší“.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Názov Domova sociálnych služieb sa uvádza podľa patrónky telesne a mentálne postihnutých, ktorá mala sama telesné postihnutie - Lidwina.

Žiaci ZA III.A a ZA III.B sa dňa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Dome sociálnych služieb – Lidwina v Strážskom.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

„Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.“

Matka Tereza

Zatiaľ čo sa naši maturanti trápili s maturitnou skúškou z cudzieho jazyka, my žiaci ZA II.A a ZA II.B sme sa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovskej Novej Vsi.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“

Marcus Tullius Cicero


V čase maturít dňa 14.3.2018 sa žiaci prvého ročníka spolu s učiteľkami PhDr. J . Sklenčárovou a PhDr. Ľ. Bigovou zúčastnili exkurzie v Centre sociálnych služieb AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom.

Strana 8 z 71

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill