Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 22. apríl 2018

Virtuálna prehliadka

Výchovno – vzdelávací proces na SZŠ Humenné začal po jej založení od šk.r. 1970/1971.
Prvým riaditeľom školy bol Jozef Chaba, prom. filológ. Po jeho tragickej smrti dočasným zastupovaním bývalého riaditeľa bola poverená Berta Chabová.

19. dec 2009 00:00

Školský rok 2005/2006

Napísal(a)

1.9.2005 bola vedením školy poverená Mgr. Alžbeta Fedorjaková.Tá do funkcie zástupcu školy poverila PhDr.Marcelu Griščíkovú,ktorá sa od 1.9.2010 stala riaditeľkou školy. V šk.roku 2005/2006 žiaci sa zapájajú do súťaží a podujatí v rámci mesta a regiónu.

09. dec 2009 00:00

Školský vzdelávací program

Napísal(a)
Strana 65 z 65

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill