Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 29. máj 2020

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Interné oddelenie sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení vnútorných orgánov. Okrem všeobecných ťažkostí odboru vnútorného lekárstva ponúka liečbu v špecializovaných odboroch diabetológie, nefrológie, reumatológie, klinickej imunológie a alergológie, gastroenterológie a kardiológie.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Kardiologické oddelenie je súčasťou Karlovarskej krajskej nemocnice v pavilóne A. Na tomto oddelení praxujem ja  Vanesa Rezanková. Toto oddelenie poskytuje liečebnú a diagnostickú starostlivosť pacientom s ochoreniami kardiovaskulárneho systému.

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

Boli veľmi skoré ranné hodiny, keď sme vycestovali na odbornú stáž do Karlových Varoch. V rámci projektu ERASMUS+ budeme absolvovať odbornú prax na pracoviskách Karlovarskej krajskej nemocnice a.s.

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 28.2.2020 odovzdali prihlášku na 8., 9. a 10. turnus odbornej stáže. Všetky turnusy stáží sa uskutočnia v čase realizácie súvislej odbornej praxe.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Dňa 16.01.2020 sme sa spolu s mojím spolužiakom Mariánom Markovičom zúčastnili obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku v meste Sabinov. 

nedeľa, 02 február 2020 22:19

Pozvánka na 3.kolo ZOALYMPIÁDY

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)


Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo 2. kolo ZOAlympiády. 12 žiakov, ktorí úspešne zvládli 1. kolo, si tentoraz preverilo svoje poznatky z obsahu učiva ZOA 2. ročník.

nedeľa, 19 január 2020 21:18

Spomienky na lyžiarsky výcvik

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Január je ako mesiac stvorený pre nové a nové zážitky. Nie je nič lepšie, ako začať nový rok s odhodlaním sa niečo naučiť.

Strana 4 z 77
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.