Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)


V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň realizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutočnil 24.11.2017. Tematicky bol zameraný na prezentáciu jednotlivých odborných vyučovacích predmetov. Žiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti v predmetoch prvá pomoc, základy ošetrovania a asistencie, anatómia a fyziológia.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnili školské kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

27. nov 2017 20:56

Hrou proti AIDS

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Hrou proti AIDS je názov projektu primárnej prevencie venovaný problematike HIV/AIDS. Projekt je zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aplikovanie obväzov na jednotlivé časti tela je staré ako samotné ošetrovateľstvo a tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dňa 15.11. 2017 na 9. a 10. vyučovacej hodine mali študenti ZA I.C možnosť otestovať sa zo znalostí v obväzovej technike.

23. nov 2017 17:34

Evička nám ochorela

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Základným cieľom projektu „Evička nám ochorela“ je zveľaďovanie detského zdravia a psychiky, a to napr. formovať zdravotné uvedomenie detí jednoduchým spôsobom, ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb;

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)

Tak ako po minulé roky, aj tento rok naši prváci absolvovali plavecký výcvik v mimoriadne veľkom počte. Neplavci sa učili základy plávania, a tí zdatnejší sa zdokonaľovali v jednotlivých štýloch plávania ako kraul, prsia či znak.

Strana 4 z 63

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill