Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 22. apríl 2018

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

„Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.“

Matka Tereza

Zatiaľ čo sa naši maturanti trápili s maturitnou skúškou z cudzieho jazyka, my žiaci ZA II.A a ZA II.B sme sa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovskej Novej Vsi.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“

Marcus Tullius Cicero


V čase maturít dňa 14.3.2018 sa žiaci prvého ročníka spolu s učiteľkami PhDr. J . Sklenčárovou a PhDr. Ľ. Bigovou zúčastnili exkurzie v Centre sociálnych služieb AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Eufória, hlava v oblakoch a „ruka hore“. Takto nejako sa cítili mnohí maturanti na začiatku septembra, kedy na blížiacu sa skúšku dospelosti ani nepomysleli. V hlavách im doznievali spomienky na letné lásky, prebdené večery pod nočnou oblohou a na povinnosti, ktoré sa zdali na hony vzdialené, ani nepomysleli.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Milí súťažiaci štvrtáci,
7. marca 2018 ste absolvovali 3. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré bolo pre takmer polovicu z vás posledným. Niektorí sa tohto kola nezúčastnili, iní nedosiahli 70% úspešnosť v teste, čo bolo podmienkou pre postup do 4. kola ZOALYMPIÁDY. 

27. feb 2018 09:06

2% z dane

Napísal(a)

Darujte!!!
2% = investícia pre Vaše dieťa

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 14.2.2018 sa všetci žiaci a učitelia v priestoroch školy stretli na celoškolskom odbornom seminári. Táto akcia sa na našej škole spája s odovzdávaním odborných vedomostí a skúseností, ktoré žiaci majú možnosť získať na odborných stážach v Českej republike. Stáže sa uskutočňujú s grantovou podporou programu Erasmus+. Spracovaný projekt v uvedenom programe umožňuje vybraným žiakom absolvovať odbornú prax v inom zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb mimo sídla školy.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Obväzová technika je súčasťou každodennej ošetrovateľskej starostlivosti. Sprevádza nás už od pradávna. Ich aplikácia je známa napríklad už z malieb gréckej keramiky, kde Achilles obväzoval Patroklovu končatinu.

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)

Preventívne aktivity uskutočnené v rámci činnosti koordinátora prevencie orientujeme nielen na žiakov a zamestnancov školy, ale podľa záujmu aj na obyvateľov nášho mesta.

Strana 3 z 65

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill