Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 20. jún 2018

Virtuálna prehliadka

Oznamy

PhDr. Radoslava Chaľová

Milí súťažiaci štvrtáci,
7. marca 2018 ste absolvovali 3. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré bolo pre takmer polovicu z vás posledným. Niektorí sa tohto kola nezúčastnili, iní nedosiahli 70% úspešnosť v teste, čo bolo podmienkou pre postup do 4. kola ZOALYMPIÁDY. 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

24. apr 2017 12:06

Máme tu finále!

V piatok 21.04.2017 sa konalo štvrté kolo ZOAlympiády. Do tohto kola, ktoré bolo záverečným, postúpilo 5 žiačok, no zúčastnili sa ho iba tri. Dve postupujúce žiačky sa, žiaľ, zo zdravotných dôvodov do súťaže nemohli zapojiť.

Milí štvrtáci!

V treťom kole ZOAlympiády bola vysoká náročnosť, čo znamená, že ste potrebovali získať 70% a viac. Maximálny počet bodov v teste bol 72 bodov, na postup bolo potrebné získať minimálne 51 bodov. Už počas testovania ste zisťovali, kde sú vaše rezervy a ktoré odborné témy či celky si potrebujete zopakovať. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v poslednom kole ZOAlympiády.

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

12. ročník celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc  - 24.10.2016.
Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený už v roku 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročná téma znela „Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo malých skupinách“.

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 11. ročník celoslovenského projektu

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc
26. októbra 2015

V pondelok 8. decembra 2014 navštívila trieda ZA I.B zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Cieľom zariadenia je snaha zabezpečiť a skvalitniť starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorých. ZSS Slnečný dom poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť imobilným, nesebestačným klientom, osobám s kombináciou viacerých závažných chronických ochorení.

Dňa 27. októbra 2014 sa v priestoroch školy konalo:

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill