Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

PhDr. Radoslava Chaľová

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Milí súťažiaci štvrtáci,
7. marca 2018 ste absolvovali 3. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré bolo pre takmer polovicu z vás posledným. Niektorí sa tohto kola nezúčastnili, iní nedosiahli 70% úspešnosť v teste, čo bolo podmienkou pre postup do 4. kola ZOALYMPIÁDY. 

24. apr 2017 12:06

Máme tu finále!

V piatok 21.04.2017 sa konalo štvrté kolo ZOAlympiády. Do tohto kola, ktoré bolo záverečným, postúpilo 5 žiačok, no zúčastnili sa ho iba tri. Dve postupujúce žiačky sa, žiaľ, zo zdravotných dôvodov do súťaže nemohli zapojiť.

Milí štvrtáci!

V treťom kole ZOAlympiády bola vysoká náročnosť, čo znamená, že ste potrebovali získať 70% a viac. Maximálny počet bodov v teste bol 72 bodov, na postup bolo potrebné získať minimálne 51 bodov. Už počas testovania ste zisťovali, kde sú vaše rezervy a ktoré odborné témy či celky si potrebujete zopakovať. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v poslednom kole ZOAlympiády.

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

12. ročník celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc  - 24.10.2016.
Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený už v roku 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročná téma znela „Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo malých skupinách“.

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 11. ročník celoslovenského projektu

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc
26. októbra 2015

V pondelok 8. decembra 2014 navštívila trieda ZA I.B zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Cieľom zariadenia je snaha zabezpečiť a skvalitniť starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorých. ZSS Slnečný dom poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť imobilným, nesebestačným klientom, osobám s kombináciou viacerých závažných chronických ochorení.

Dňa 27. októbra 2014 sa v priestoroch školy konalo:

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill