Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. marec 2018

Virtuálna prehliadka

Stredná zdravotnícka škola Humenné


12. februára 2018 Slovenský Červený kríž (SČK) začal 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi. Valentínska kvapka krvi trvá päť týždňov, od 12. februára do 16. marca 2018, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv, a boli tak na Valentína „o kvapku lepší“.

Zverejnené v Aktivity školy
19. mar 2018 20:34

LIDWINA...

Názov Domova sociálnych služieb sa uvádza podľa patrónky telesne a mentálne postihnutých, ktorá mala sama telesné postihnutie - Lidwina.

Žiaci ZA III.A a ZA III.B sa dňa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Dome sociálnych služieb – Lidwina v Strážskom.

Zverejnené v Aktivity školy
19. mar 2018 20:08

Hospic Matky Terezy

„Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.“

Matka Tereza

Zatiaľ čo sa naši maturanti trápili s maturitnou skúškou z cudzieho jazyka, my žiaci ZA II.A a ZA II.B sme sa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovskej Novej Vsi.

Zverejnené v Aktivity školy

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“

Marcus Tullius Cicero


V čase maturít dňa 14.3.2018 sa žiaci prvého ročníka spolu s učiteľkami PhDr. J . Sklenčárovou a PhDr. Ľ. Bigovou zúčastnili exkurzie v Centre sociálnych služieb AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom.

Zverejnené v Aktivity školy

Eufória, hlava v oblakoch a „ruka hore“. Takto nejako sa cítili mnohí maturanti na začiatku septembra, kedy na blížiacu sa skúšku dospelosti ani nepomysleli. V hlavách im doznievali spomienky na letné lásky, prebdené večery pod nočnou oblohou a na povinnosti, ktoré sa zdali na hony vzdialené, ani nepomysleli.

Zverejnené v Aktivity školy

Milí súťažiaci štvrtáci,
7. marca 2018 ste absolvovali 3. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré bolo pre takmer polovicu z vás posledným. Niektorí sa tohto kola nezúčastnili, iní nedosiahli 70% úspešnosť v teste, čo bolo podmienkou pre postup do 4. kola ZOALYMPIÁDY. 

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill