Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné
29. mar 2018 11:46

Oáza zdravia a oddychu

Bardejovské kúpele majú dlhú tradíciu. Prvá zmienka o nich pochádza z roku 1247 z čias uhorského kráľa Bélu IV. Ich dobrá povesť sa šírila po celej Európe natoľko, že ich navštívili aj významní európsky panovníci, medzi ktorých patrili Mária Lujza, manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. i cisárovná Alžbeta známa ako Sissi.

Zverejnené v Aktivity školy

Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, základnou podmienkou existencie života na Zemi a sprevádza nás počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda pokrýva približne 71 % zemského povrchu, ale nie je na všetkých miestach rozmiestnená rovnako. V súčasnosti mnohé oblasti sveta trpia nedostatkom pitnej vody. Viac ako jedna miliarda obyvateľov našej planéty nemá priamy prístup k pitnej vode...

Zverejnené v Aktivity školy

Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, ktorá umožňuje študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus alebo vybrané lekcie jednotlivo. Lekcie Finančnej akadémie prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ale aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. 

Zverejnené v Aktivity školy

Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb sú pre našich žiakov príjemným spestrením v inak rutinnom kolobehu prípravy na vyučovanie. Ich cieľom je sprístupniť a priblížiť odbornú problematiku preberanú na teoretickom vyučovaní.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 19. 03. 2018 sme privítali riaditeľku Záchytného tábora v Humennom p. Šákovú a p. Luptákovú, sestru, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl.

Zverejnené v Aktivity školy


12. februára 2018 Slovenský Červený kríž (SČK) začal 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi. Valentínska kvapka krvi trvá päť týždňov, od 12. februára do 16. marca 2018, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv, a boli tak na Valentína „o kvapku lepší“.

Zverejnené v Aktivity školy
19. mar 2018 20:34

LIDWINA...

Názov Domova sociálnych služieb sa uvádza podľa patrónky telesne a mentálne postihnutých, ktorá mala sama telesné postihnutie - Lidwina.

Žiaci ZA III.A a ZA III.B sa dňa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Dome sociálnych služieb – Lidwina v Strážskom.

Zverejnené v Aktivity školy
19. mar 2018 20:08

Hospic Matky Terezy

„Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.“

Matka Tereza

Zatiaľ čo sa naši maturanti trápili s maturitnou skúškou z cudzieho jazyka, my žiaci ZA II.A a ZA II.B sme sa 14.03.2018 zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovskej Novej Vsi.

Zverejnené v Aktivity školy

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“

Marcus Tullius Cicero


V čase maturít dňa 14.3.2018 sa žiaci prvého ročníka spolu s učiteľkami PhDr. J . Sklenčárovou a PhDr. Ľ. Bigovou zúčastnili exkurzie v Centre sociálnych služieb AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom.

Zverejnené v Aktivity školy

Eufória, hlava v oblakoch a „ruka hore“. Takto nejako sa cítili mnohí maturanti na začiatku septembra, kedy na blížiacu sa skúšku dospelosti ani nepomysleli. V hlavách im doznievali spomienky na letné lásky, prebdené večery pod nočnou oblohou a na povinnosti, ktoré sa zdali na hony vzdialené, ani nepomysleli.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill