Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 29. máj 2020

Filtrované položky podľa dátumu: november 2018

streda, 28 november 2018 15:41

Hrou proti AIDS

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sa už tradične naši štvrtáci zapojili do projektu primárnej prevencie s názvom Hrou proti AIDS.

Zverejnené v Aktivity školy
pondelok, 26 november 2018 11:08

Internát – náš druhý domov

Čas rýchlo letí, týždne sa míňajú a my sme už dávno prekonali obavy z odlúčenia od rodičov.

Zverejnené v Školský Internát
nedeľa, 25 november 2018 22:51

Kristína zaznamenala ďalší úspech

Je chvályhodné, ak mladý človek voľný čas venuje zmysluplne. Kristína Sivá zo ZA 4.B sa posledné dva roky venuje umeleckému slovu.

Zverejnené v Aktivity školy
štvrtok, 22 november 2018 21:44

„Ušká“ oficiálne naše

Bol to deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. V tento deň sme prijali našich prvákov do cechu študentského.

Zverejnené v Aktivity školy
pondelok, 19 november 2018 21:27

Pozvánka na odborný seminár

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné


                           POZVÁNKA

Riaditeľstvo školy s podporou Programu Európskej únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ pozýva všetkých pedagógov
a žiakov školy na celoškolský odborný seminár, ktorý sa uskutoční
dňa 12.12.2018 (streda) o 12,00 hodine v aule školy

Zverejnené v Aktivity školy
utorok, 13 november 2018 21:21

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

Áno, tak dlho ospevovaná, týždne očakávaná. Po pol siedmej večer, sa to všetko začalo.

Zverejnené v Aktivity školy
utorok, 13 november 2018 21:15

Súťažne u externistov

Prirodzenou vlastnosťou človeka je postarať sa o druhého človeka pri náhlom ochorení, či úraze. Súčasťou poskytovania starostlivosti je aj ošetrovanie chorého s využitím obväzového materiálu a obväzovej techniky.

Zverejnené v Aktivity školy
nedeľa, 11 november 2018 15:37

November v znamení vedy a techniky

Rozvoj vedy vo všetkých oblastiach prináša nové poznatky, ktoré technika mení na úžitok. Veda sa zaoberá poznatkami, podstatou dejov, a nezaoberá sa využitím poznatkov. To prenecháva technike a oblastiam, ktoré vedecké poznatky využívajú v najrôznejších smeroch.

Zverejnené v Aktivity školy
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.