Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 17. november 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné
28. nov 2018 15:41

Hrou proti AIDS

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sa už tradične naši štvrtáci zapojili do projektu primárnej prevencie s názvom Hrou proti AIDS.

Zverejnené v Aktivity školy

Čas rýchlo letí, týždne sa míňajú a my sme už dávno prekonali obavy z odlúčenia od rodičov.

Zverejnené v Školský Internát

Je chvályhodné, ak mladý človek voľný čas venuje zmysluplne. Kristína Sivá zo ZA 4.B sa posledné dva roky venuje umeleckému slovu.

Zverejnené v Aktivity školy

Bol to deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. V tento deň sme prijali našich prvákov do cechu študentského.

Zverejnené v Aktivity školy

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné


                           POZVÁNKA

Riaditeľstvo školy s podporou Programu Európskej únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ pozýva všetkých pedagógov
a žiakov školy na celoškolský odborný seminár, ktorý sa uskutoční
dňa 12.12.2018 (streda) o 12,00 hodine v aule školy

Zverejnené v Aktivity školy

Áno, tak dlho ospevovaná, týždne očakávaná. Po pol siedmej večer, sa to všetko začalo.

Zverejnené v Aktivity školy
13. nov 2018 21:15

Súťažne u externistov

Prirodzenou vlastnosťou človeka je postarať sa o druhého človeka pri náhlom ochorení, či úraze. Súčasťou poskytovania starostlivosti je aj ošetrovanie chorého s využitím obväzového materiálu a obväzovej techniky.

Zverejnené v Aktivity školy

Rozvoj vedy vo všetkých oblastiach prináša nové poznatky, ktoré technika mení na úžitok. Veda sa zaoberá poznatkami, podstatou dejov, a nezaoberá sa využitím poznatkov. To prenecháva technike a oblastiam, ktoré vedecké poznatky využívajú v najrôznejších smeroch.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem