Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2018

Virtuálna prehliadka

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Zverejnené v Aktivity školy

 

Milí súťažiaci štvrtáci,
máte za sebou 2. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré sa ukázalo ako omnoho úspešnejšie v porovnaní s prvým kolom. V prvom stačilo získať 50 % a viac na postup do ďalšieho kola, no nikto nepresiahol 90 %, za čo by získal známku výborný v predmete ZOA.

Zverejnené v Aktivity školy
25. jan 2018 22:43

Náš študentský ples

Plesová sezóna začala na Strednej zdravotníckej škole v Humennom študentským plesom, ktorý sa konal deň pred Plesom v opere.

Zverejnené v Aktivity školy

Prosíme žiakov o dobrovoľné vyplnenie dotazníka o ISIC paušáli.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZoKjbwMEMNbUSaP_LuFa6-80vdZxqzxDKfZcHyif03D4tQ/viewform

V prípade záujmu je možné získať preukaz ISIC na sekretariáte riaditeľky školy u p. Komanovej

Zverejnené v Oznamy

Oznamujeme všetkým žiakom – poberateľom sociálneho štipendia, aby do 23. 2. 2018 predložili kópiu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok 2017/2018 z dôvodu prehodnotenia výšky poskytovaného štipendia, príp. aj iné doklady, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Výpis je potrebné predložiť Ing. Vovčkovej.

Zverejnené v Oznamy

Dnešný deň lyžiarskeho výcviku bol zaujímavý. Bolo krásne slnečné počasie, my sme sa zdokonaľovali v technike lyžovania a zasúťažili sme si. 

Zverejnené v Aktivity školy

Milí spolužiaci  - hlavne druháci. Kým sa vy potíte v školských laviciach pri polročnom skúšaní, my sa tento týždeň potíme na lyžiarskom svahu  spolu s našimi učiteľkami,

Zverejnené v Aktivity školy
12. jan 2018 07:36

Vianočná akadémia v ŠI

Čas vianočný, výnimočný, čas zázračný...

Zverejnené v Školský Internát


V rámci plnenia kritérií programu Škola priateľská k deťom sa žiaci našej školy aktívne zapojili do verejnej Vianočnej zbierky UNICEF, ktorá prebiehala v predvianočnom období na celom území Slovenka. Zbierku realizovali 5.12.2017 na pôde našej školy, ale aj v uliciach mesta Humenné a v nákupnom centre Tesco.

Zverejnené v Aktivity školy

 

Vyzývame  žiakov 3.  ročníka študijného  odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do  20. 2. 2018 odovzdali prihlášku  na  4. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2018   v rámci súvislej odbornej praxe.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill