Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné

V Deň Svetového Dňa Červeného kríža na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci v Bratislave si riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Humennom prevzala z rúk Prezidenta SČK Viliama Dobiáša Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu so SČK.

Zverejnené v Aktivity školy

Slnečný dom bol po veľkom úspechu Ošetrovateľského centra Lipová vybudovaný v roku 2011 s podporou Európskych fondov na základe inšpirácie Viedenským geriatrickým centrom.

Zverejnené v Aktivity školy

Maturitná skúška je dôležitý medzník v živote každého študenta, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu. 22. 5. 2017 odštartovali na našej škole praktické maturitné skúšky.

Zverejnené v Aktivity školy

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 20.6.2017 odovzdali prihlášku na 3. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2017 v rámci odbornej praxe.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 18. mája 2017 sa 30 žiakov 1. a 2. roč. pod vedením RNDr. A. Mačoškovej a PhDr. D. Galajdovej zúčastnilo exkurzie do Hvezdárne a planetária v Prešove.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 11.5.2017 sme sa v školskom internáte rozlúčili s našimi štvrtákmi. Rozlúčková slávnosť sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti ŠI.

Zverejnené v Školský Internát
15. máj 2017 13:12

Rozlúčka so štvrtákmi

„Tak náhle prišiel koniec.
Náhle bez zvonenia.
Čosi sme chceli povedať,
lež prišiel krásny čas snenia.
Úchytkom ruky podáme si,
rukávom slzy zotrieme si.
Nie, nech nik nevidí,
ako bolí lúčenie.“

Zverejnené v Aktivity školy

Cieľom odborných exkurzií je získať množstvo odborných informácií, ktoré sú prínosom pre ďalšie štúdium, spoznať a porovnať systém ošetrovateľskej starostlivosti v zahraničí a u nás.

Zverejnené v Aktivity školy

 

V apríli sa na našej škole roztrhlo vrece s rôznymi odbornými a kultúrno-spoločenskými aktivitami. K tradičným patrí školská odborná konferencia venovaná žiakom a pedagógom školy, ktorej sprievodcami boli Z. Zarembová a I. Cúrová (ZA IV.A). Aktívne sa do nej zapojilo 21 žiakov.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill