Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 27. máj 2018

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Zverejnené v Aktivity školy
28. mar 2017 20:43

Za krásu slova 2017

V Prešove sa uskutočnil XIX. ročník súťaže Za krásu slova. Tento ročník sa uskutočnil v Roku Jozefa Miloslava Hurbana. V krajskom kole medzi 22 účastníkmi Prešovského samosprávneho kraja bola účastníčkou aj Simona Bačinská zo ZA III.B. 

Zverejnené v Aktivity školy

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., poskytuje zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc pacientom/klientom postihnutými psychickými chorobami a poruchami so špecializáciami psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, rádiológia, fyziatria, liečebná rehabilitácia a klinická biochémia formou lôžkovej a ambulantnej starostlivosti, pracoviskom spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionára, ambulancie centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby.

Zverejnené v Aktivity školy

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

Zverejnené v Aktivity školy


Naša prvá exkurzia sa týkala možno našej budúcej práce. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb AMOS v Rokytove pri Humennom. Toto zariadenie vzniklo v roku 2009, ale prevádzka začala až v júni 2010.

Zverejnené v Aktivity školy

,,Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.´´ Matka Tereza

Hospic Matky Terezy je najstarším hospicom na Slovensku, ktorý dňa 1.7.2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna charita Košice. Poslaním hospicu je poskytovať komplexné služby chorým v terminálnom štádiu choroby.

Zverejnené v Aktivity školy


1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška č. 28 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Legislatívna úprava priniesla, istý čas v odborných kruhoch prehodnocované a diskutované, navýšenie odborných kompetencii zdravotníckym asistentom.

Zverejnené v Aktivity školy

Milí štvrtáci!

V druhom kole ZOAlympiády bola náročnosť o niečo vyššia ako v prvom kole.

Zverejnené v Aktivity školy
01. mar 2017 22:52

Aj my sme plesali...

K fašiangom neodmysliteľne patrí plesová sezóna a s tou držíme krok aj my, študenti našej školy.

V posledných rokoch sa stal už tradíciou - ples študentov, budúcich zdravotníkov v Humennom. Ten sa v piatok 24. februára 2017 uskutočnil v jedálni GASTROŠTUDENT.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill