Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 27. máj 2018

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Milí naši štvrtáci!

Určite netrpezlivo očakávate výsledky prvého kola ZOAlympiády, ktorej ste sa zúčastnili v peknom počte a takto prejavili svoj športový i odborný záujem. Je to nielen súťaž, ale súčasne i príprava na maturitnú skúšku, pretože účasť na olympiáde predpokladá, že si zopakujete učivo štyroch rokov z predmetu ZOA.

Zverejnené v Aktivity školy

Dôležitou súčasťou každého zdravotníckeho pracovníka je znalosť obväzovej techniky, ktorá je často hlavným bodom v oblasti ošetrovania. I preto v rámci súťaže v obväzovej technike mali žiaci prvých ročníkov možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v obväzovaní, ktoré nadobudli v predmete Základy ošetrovania a asistencie.

Zverejnené v Aktivity školy

Jakub Marcinčin, žiak ZA II.A sa zúčastnil 9.ročníka krajského kola Olympiády v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v Prešove na Gymnáziu Jána Adama Raymana. Doteraz v každom ročníku naša škola mala zastúpenie.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill