Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné

„Darujte lásku, úsmev, pozornosť, objatie a odpustenie. Tieto jednoduché gestá sú ako semienka, z ktorých vo vašom živote vyrastie šťastie...“

Táto myšlienka bola inšpiráciou pre tému tohtoročnej školskej výtvarnej súťaže určenej pre žiakov, ktorí svoje pocity, myšlienky, nálady pretvárajú do kresby, maľby, fotografie, jednoducho sa radi realizujú výtvarnou formou.

Zverejnené v Aktivity školy

Tak ako každý rok, tak aj tento, sme dňa 13. decembra 2017 privítali zamestnancov obce Rovné, Ing. Michala Sisku a Ing. Jána Mantiča, ktorí nám predstavili projekt „Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR“, ktorý realizujú od roku 2017.

Zverejnené v Aktivity školy

Posledný novembrový deň sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa prihlásilo vyše 20 žiakov, ktorí si chceli zmerať sily vo vedomostiach z materinského jazyka.

Zverejnené v Aktivity školy
07. dec 2017 07:23

November v ŠI

Aj v mesiaci november pripravila Rada školského internátu viacero aktivít  pre žiakov bývajúcich v školskom internáte. V telocvični našej školy sa uskutočnil volejbalový zápas, kreatívne zručnosti sme preukázali pri výrobe adventných vencov, pri vianočnej výzdobe priestoroch školského internátu.

Zverejnené v Školský Internát

Na pozvanie pedagógov Špeciálnej základnej školy internátnej pre telesnej postihnutých a Praktickej školy v Ptičom sme po necelom roku zavítali medzi ich žiakov s prezentáciou ukážok prvej pomoci (PRP).

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 23. novembra 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom už niekoľkýkrát otvorili brány Európskeho dňa rodičov a škôl. Žiaci znázorňovali kultúru jednotlivých krajín Európskej únie - Slovenskej republiky, Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Talianska, Grécka a Írska.

Zverejnené v Aktivity školy
05. dec 2017 14:49

Za srdcom do Košíc

Študenti externej formy štúdia II. D triedy sa zúčastnili v rámci výučby OAD exkurzie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. VÚSCH a. s. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanej nemocnici a ambulanciách.

Zverejnené v Aktivity školy
05. dec 2017 14:00

Živá červená stužka


V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň realizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill