Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutočnil 24.11.2017. Tematicky bol zameraný na prezentáciu jednotlivých odborných vyučovacích predmetov. Žiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti v predmetoch prvá pomoc, základy ošetrovania a asistencie, anatómia a fyziológia.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnili školské kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

Zverejnené v Aktivity školy
27. nov 2017 20:56

Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS je názov projektu primárnej prevencie venovaný problematike HIV/AIDS. Projekt je zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Zverejnené v Aktivity školy

Aplikovanie obväzov na jednotlivé časti tela je staré ako samotné ošetrovateľstvo a tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dňa 15.11. 2017 na 9. a 10. vyučovacej hodine mali študenti ZA I.C možnosť otestovať sa zo znalostí v obväzovej technike.

Zverejnené v Aktivity školy
23. nov 2017 17:34

Evička nám ochorela

Základným cieľom projektu „Evička nám ochorela“ je zveľaďovanie detského zdravia a psychiky, a to napr. formovať zdravotné uvedomenie detí jednoduchým spôsobom, ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb;

Zverejnené v Aktivity školy
19. nov 2017 18:19

Naše aquabely :-)

Tak ako po minulé roky, aj tento rok naši prváci absolvovali plavecký výcvik v mimoriadne veľkom počte. Neplavci sa učili základy plávania, a tí zdatnejší sa zdokonaľovali v jednotlivých štýloch plávania ako kraul, prsia či znak.

Zverejnené v Aktivity školy

„Nie je väčšie poslanie, ako slúžiť svojím blížnym. Neexistuje väčší prínos, ako pomoc slabým. Neexistuje väčšie uspokojenie, než aby sme to urobili dobre.“
(Walter Reuther, zástanca práv, USA)

Zverejnené v Aktivity školy

Technika v súčinnosti s vedou predstavuje fenomén, ktorý sprevádza človeka počas celého jeho života a ovplyvňuje významnú časť sveta, v ktorom žije. Dnes sa veda a technika rozvíjajú nezadržateľným tempom. Dá sa povedať, že čo bolo nové včera, zajtra už bude staré.

Zverejnené v Aktivity školy

Tí naši tohtoroční momentálne  vymenili školu za kúpalisko...:-)

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill