Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Stredná zdravotnícka škola Humenné


UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

Zverejnené v Aktivity školy

V septembri sme prijali pozvanie zo ZŠ Kudlovská a Laborecká v Humennom, aby sme žiakom priblížili úlohu a význam prvej pomoci (PP) a odprezentovali praktické ukážky PP.

Zverejnené v Aktivity školy
20. okt 2017 12:14

Škola v Múzeu

Žiaci ZA 1.A a ZA 1.B 17.10.2017 navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde absolvovali odbornú exkurziu s alternatívnou výučbou dejepisu pod názvom Historické pramene ako východisko poznávania minulosti.

Zverejnené v Aktivity školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 2017 vyhlásila 5. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Literárne osobnosti môjho regiónu je téma tohtoročného projektu.

Zverejnené v Aktivity školy
02. okt 2017 08:34

Jeseň v ŠI

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných prázdninových dňoch sa k slovu hlási jeseň, s ktorou sa mení celá príroda.

Zverejnené v Školský Internát

V túžobne očakávané ráno našej stáže nás zobudilo krásne slnečné počasie. Tešili sme sa na zajtrajšiu cestu domov a tak nám prax rýchlejšie ubiehala.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill