Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 20. október 2018
21. feb 2018 11:33

Kritéria prijímacieho konania pre externú formu štúdia v učebnom odbore sanitár 5371 H pre školský rok 2018/2019

Napísal(a) PhDr. Marcela Griščíková, riaditeľka školy

Čítané 511 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill