Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 14. júl 2020
nedeľa, 17 február 2019 13:29

Beseda v rámci finančnej gramotnosti

Napísal(a) RNDr. Adriana Mačošková
Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)

Finančná gramotnosť je definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Je to stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

Finančný trh sa v dnešnej dobe veľmi rýchlo rozvíja a mení, ponuka finančných produktov a služieb je široká. Tým narastá aj počet rozhodnutí, ktoré musíme počas svojho života urobiť. Finančné rozhodnutia prijaté v súčasnosti výrazne ovplyvňujú i našu budúcnosť. Od nich závisí, či budeme mať vyrovnaný rodinný rozpočet, či budeme schopní splácať vlastné bývanie, či si zabezpečíme dostatočný príjem na dôchodku...
Mnohí dospelí obyvatelia Slovenska však nevedia zodpovedne hospodáriť s peniazmi, priveľmi sa zadlžujú, nevhodne investujú, čelia exekúciám... Ak sa chceme vyhnúť takýmto problémom, musíme sa vzdelávať a osvojiť si správne finančné návyky už od útleho detstva.
Finančná gramotnosť je povinnou a dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých typoch škôl. Žiaci SZŠ v Humennom sa témam v rámci aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti venujú najmä na hodinách finančnej gramotnosti, matematiky a občianskej náuky. Spestrením vyučovacích hodín sú každoročne aj besedy s odborníkmi z praxe. Dňa 13.2.2019 prijala pozvanie na besedu s našimi žiakmi riaditeľka pobočky Poštovej banky v Humennom Bc. Marta Fonferová. Žiaci 2.ročníka získali užitočné informácie o bežnom účte, platobných kartách, sporení, termínovaných vkladoch, hypotekárnom úvere, investovaní...

 

 

Čítané 1502 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.