Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 27. október 2020
piatok, 24 marec 2017 07:20

Návšteva Detského domova sv. Nikolaja, Reedukačného centra sv. Nikolaja pre maloleté matkys deťmi v Medzilaborciach

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

Detský domov sa postupne pretransformoval z internátneho typu na detský domov rodinného typu, čo znamená, ako nám vysvetlila jedna z vychovávateliek, že tu existujú samostatné výchovné skupiny. V každej skupine je umiestnených až do 12 detí (samozrejmosťou je, že súrodenci zostávajú spolu). V rámci výchovy v rodinnom type sa deti pripravujú na život za bránami detského domova. Kým v internátnom type všetko dostanú pripravené, hotové (jedlo, oblečenie, upratovanie...), teraz sa musia spolupodieľať na týchto prácach a tak sa naučiť samostatne existovať. O zdravotný stav sa stará hlavná sestra a vychovávatelia v jednotlivých skupinách. Dozvedeli sme sa, že sestry taktiež zabezpečujú zdravotnú starostlivosť o matky pred i po pôrode a, samozrejme, starostlivosť o novorodencov, ktorej priúčajú aj matky.

V detskom domove sú umiestnené deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Toto zariadenie dočasne nahrádza deťom ich prirodzené rodinné prostredie. Izby, do ktorých sme mohli nahliadnuť, boli vkusne a účelne zariadené.

Úlohou a poslaním zariadenia je výchovná starostlivosť o deti, u ktorých boli diagnostikované závažné nedostatky sociálnej neprispôsobivosti. Ďalšou úlohou je zabezpečiť komplexnú starostlivosť, prevýchovu a vzdelávanie do zániku dôvodu nariadenia ústavnej alebo ochrannej výchovy, zabezpečiť starostlivosť a vzdelávanie do 18 rokov. Taktiež sa tu poskytuje starostlivosť aj mladým dospelým až do ich osamostatnenia sa (napríklad v prípade štúdia na vysokej škole).

Ďakujeme pracovníkom zariadenia, že nám umožnili návštevu detského domova.

Čítané 3090 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.