Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 27. október 2020
utorok, 21 marec 2017 22:30

Centrum sociálnych služieb Amos n.o.

Napísal(a) Lenka Harakaľová, ZA I.B
Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)


Naša prvá exkurzia sa týkala možno našej budúcej práce. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb AMOS v Rokytove pri Humennom. Toto zariadenie vzniklo v roku 2009, ale prevádzka začala až v júni 2010.

Minulého roku 1.1.2016 sa otvorila ambulantná forma, tzv. denný stacionár pre seniorov, ktoré je dostupné pre všetkých, ktorí nie su ubytovaní v zariadeni. Prebieha 8 hodín v čase pracovných dní. O seniorov sa stará 12 ošetrovateliek a zdravotná sestra. Zariadenie využívajú ženy aj muži v dôchodkovom veku, percentuálne je žien 70% a mužov 30%. Vekovo je to okolo 78,9 rokov.
Do centra sociálnych služieb chodia ľudia s rôznymi diagnózami, najčastejšie sú to Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, starecká demencia a pod. Centrum sociálnych služieb navštevuje obvodný lekár z Koškoviec, psychiater a neurológ. Ďalšie vyšetrenia sa realizujú v Humennom, kde sa dostanú sanitným vozidlom.
CSS Amos poskytuje tieto služby: odborné činnosti /sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, ošetrovateľská starostlivosť/, obslužné činnosti / ubytovanie, stravovanie, žehlenie, pranie/ a ďalšie činnosti /rôzne záujmové /fyzioterapia, nákupy, masáže, krúžky, rôzne spoločenské aktivity/.
Taktiež sa tam nachádza knižnica, kde si môžu seniori vypožičiať knihy. Čo sa týka záujmov, určite si každý príde na svoje. Klienti sa realizujú v cukrárskom, pestovateľskom a speváckom krúžku. Dokonca tam majú vlastný spevácky zbor. Medzi spoločenské akcie patrí oslava narodenín, grilovačky, MDŽ, deň matiek a pod. Do programu sa môžu zapojiť aj žiaci zo škôl.
Mesačná úhrada klientov pokrýva náklady súvisiace s poskytovaním sociálnej služby: - príprava a podávanie stravy, ubytovanie a náklady s tým spojené - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a posteľnej bielizne Taktiež je tu možnosť brigád, ktorých sa môžu zúčastniť žiaci od 16 rokov.
Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie. Ďakujeme pedagogickému dozoru a organizátorke PhDr. Denise Galajdovej

 

 

Čítané 2789 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.