Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 21. február 2024

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

SZŠ Humenné ponúka možnosti štúdia v externom večernom štúdiu v školskom roku 2024/2025 v odboroch:

  • 5361 N praktická sestra – 2-ročné štúdium pre absolventov maturitnej skúšky (potrebná maturitná skúška na akejkoľvek strednej škole),
  • 5371 H sanitár – 1-ročné štúdium pre absolventov bez maturitnej skúšky (potrebný minimálne výučný list).
štvrtok, 07 december 2023 10:54

Národný projekt POP III

Napísal(a)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Sviatok svätého Valentína je dňom lásky, ktorá má veľa podôb. Spôsoby ako vyznať lásku či byť láskavý k iným, každý z nás prejavuje po svojom.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

O poézii sa hovorí, že je vrcholom literárnej tvorby. Porozumieť jej, nie je jednoduché, najmä v dnešnej digitálnej dobe.

piatok, 19 január 2024 06:52

Oznam - sociálne štipendia

Napísal(a)

Oznamujeme všetkým žiakom – poberateľom sociálneho štipendia, aby do 20. 2. 2024 predložili kópiu vysvedčenia, resp. výpisu z vysvedčenia za 1. polrok 2023/2024 z dôvodu prehodnotenia výšky poskytovaného štipendia, príp. aj iné doklady, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Výpis je potrebné predložiť Ing. Vovčkovej.

nedeľa, 07 január 2024 23:01

Hudobné Vianoce

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

 

Nevieme presne, kedy sa pominul čas, v ktorom sme sa dospelí, ešte vedeli dívať na Vianoce ako na zázrak.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorému je v kalendári svetových dní vyhradený 1. december sa realizujú aktivity zamerané na podporu vzdelávania, zvýšenie povedomia verejnosti o HIV infekcii a ochorení AIDS a na vyjadrenie podpory ľuďom s HIV/AIDS.

Strana 1 z 105

Najčítanejšie články

  • 1

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

po logo

ISIC

Zmudri do skol banner

np pop ii farebne

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill