Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 16. november 2018

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Áno, tak dlho ospevovaná, týždne očakávaná. Po pol siedmej večer, sa to všetko začalo.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Prirodzenou vlastnosťou človeka je postarať sa o druhého človeka pri náhlom ochorení, či úraze. Súčasťou poskytovania starostlivosti je aj ošetrovanie chorého s využitím obväzového materiálu a obväzovej techniky.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy
na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať

dňa 15. novembra 2018 o 14.30 hod.
v triedach podľa rozpisu.

O 14.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady pri SZŠ v Humennom.

Tešíme sa na Vašu účasť!     

 Mgr. Jana Kalábová, koordinátor RR

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Rozvoj vedy vo všetkých oblastiach prináša nové poznatky, ktoré technika mení na úžitok. Veda sa zaoberá poznatkami, podstatou dejov, a nezaoberá sa využitím poznatkov. To prenecháva technike a oblastiam, ktoré vedecké poznatky využívajú v najrôznejších smeroch.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Buď hrdinom a zachraňuj životy...V duchu tohto hesla sa dňa 24.10. 2018 sa na našej škole uskutočnil 8. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9.ročníkov základných škôl.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Je to tu. Naozaj sme v závere našej odbornej stáže v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. Karlovy Vary. Dnešný deň praxe bol spojený s rôznymi zážitkami. Iba život jedného zdravotníckeho zariadenia ich môže namixovať do svojej nasledujúcej pestrosti.

Strana 1 z 76

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill