Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 03. december 2020

nedeľa, 11 október 2020 20:00

OZNAM PRE ŽIAKOV ŠKOLY Doporučený

Napísal(a)

Oznamujeme všetkým žiakom školy v dennej i v externej forme štúdia, že od 12.10.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/17294:1-A1810, sa na SZŠ Humenné do odvolania realizuje online dištančné vzdelávanie.
Online dištančné vzdelávanie sa bude uskutočňovať v súlade s platným rozvrhom hodín jednotlivých tried prostredníctvom aplikácie uvedenej v internom pokyne riaditeľky školy. Triedni učitelia informujú žiakov o postupe zapojenia žiakov do vzdelávania.

piatok, 18 september 2020 12:20

Oznámenie k vstupu cudzích osôb do budovy školy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Cudzia osoba na základe udelenia výnimky pred vstupom do priestorov školy si nasadí rúško, uskutoční dezinfekciu rúk, zmeria sa mu telesná teplota a vyplní písomné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných rodín sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (mailom, písomne a pod.).

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
utorok, 01 december 2020 00:01

Stužková ZA IV.B v modernom šate

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“ Takto znie text, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každej stužkovej slávnosti. Je to absolútna pravda. Tá naša sa uskutočnila v trochu netradičnej forme.

utorok, 17 november 2020 20:33

Deň otvorených dverí ONLINE

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Necestovali sme, ani sme nevyšli z domu, zapli sme PC a dnes od 10.00-12.00 sme sa presunuli na pôdu Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa konal Deň otvorených dverí online formou.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Milí žiaci končiacich ročníkov, 

ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do prieskumu, ktorý realizuje Health Care Institute a je zameraný na získanie informácií o ďalšom smerovaní žiakov po ukončení štúdia na strednej škole, respektíve na vyšších a vysokých školách so zameraním na zdravotníctvo.
Dotazník nájdete na linku http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometer-medzi-studentmi-zdravotnickych-sk-l-2020.html.
Celoštátny prieskum prebieha od 1.10.2020 do 31.12.2020.

streda, 23 september 2020 11:03

MATURITA 2021

Napísal(a)
Strana 1 z 78

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.